نمایش یک نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36
دستگاه آب مقطرگیری
نزدیک

دستگاه آب مقطر گیری

انواع آب مقطر گیری

 • آب مقطر گیری شامل  2 بار تقطیر 4 لیتر فول اتوماتیک ایتالیایی می باشد.
 • آب مقطر گیری شامل یکبارتقطیر 4 لیتر فول اتوماتیک تمام شیشه ای - دیجیتال است.
 • آب مقطر گیری دوبار تقطیر دارای  4 لیتر فول اتوماتیک تمام شیشه ای - دیجیتال است.
 • آب مقطرگیری دوبار تقطیر  شامل 4 لیتر با دو گندانسور شیشه ای - دیجیتال است.
 • GFL آب مقطر گیری یکبارتقطیر 2 لیتری طرح است.
 • GFL آب مقطرگیری یکبارتقطیر 4 لیتری فول اتوماتیک طرح است.
 • GFL آب مقطر گیری یکبارتقطیر 8 لیتری فول اتوماتیک طرح است.
 • GFL آب مقطرگیری یکبار تقطیر 12 لیتری فول اتوماتیک طرح است.
 • GFL آب مقطرگیری دوبار تقطیر 2 لیتری فول اتوماتیک با کندانسور شیشه ای طرح است.
 • GFL آب مقطر گیری دوبارتقطیر 2 لیتری فول اتوماتیک با دو کندانسورشیشه ای طرح است.
 • GFL آب مقطرگیری دوبارتقطیر 4 لیتری فول اتوماتیک با کندانسور شیشه ای طرح است.
 • GFL آب مقطرگیری دوبار تقطیر 4 لیتری فول اتوماتیک با دوکندانسور شیشه ای طرح است.
 • آب مقطرگیری گازی بدون نیاز به برق قابل نصب روی اجاق برقی است.