نمایش یک نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36
آب مقطرگیری
نزدیک

آب مقطرگیری

انواع آب مقطر گیری به شرح زیر می باشد : آب مقطر گیری شامل  2 بار تقطیر 4 لیتر فول اتوماتیک ایتالیایی می باشد. آب مقطر گیری شامل یکبارتقطیر 4 لیتر فول اتوماتیک تمام شیشه ای - دیجیتال است. آب مقطر گیری دوبار تقطیر دارای  4 لیتر فول اتوماتیک تمام شیشه ای - دیجیتال است. آب مقطرگیری دوبار تقطیر  شامل 4 لیتر با دو گندانسور شیشه ای - دیجیتال است. GFL آب مقطر گیری یکبارتقطیر 2 لیتری طرح است GFL آب مقطرگیری یکبارتقطیر 4 لیتری فول اتوماتیک طرح است GFL آب مقطر گیری یکبارتقطیر 8 لیتری فول اتوماتیک طرح است GFL آب مقطرگیری یکبار تقطیر 12 لیتری فول اتوماتیک طرح است GFL آب مقطرگیری دوبار تقطیر 2 لیتری فول اتوماتیک با کندانسور شیشه ای طرح است GFL آب مقطر گیری دوبارتقطیر 2 لیتری فول اتوماتیک با دو کندانسورشیشه ای طرح است GFL آب مقطرگیری دوبارتقطیر 4 لیتری فول اتوماتیک با کندانسور شیشه ای طرح است GFL آب مقطرگیری دوبار تقطیر 4 لیتری فول اتوماتیک با دوکندانسور شیشه ای طرح است آب مقطرگیری گازی بدون نیاز به برق قابل نصب روی اجاق برقی است